Bine ați venit în municipiul Hunedoara!

Welcome to Hunedoara!

 

ROMÂNĂ

Castelul Corvinilor este cel mai important obiectiv turistic din orașul nostru. 

Municipiul Hunedoara este situat la poalele Munților Poiana Ruscă, în zona confluenței râului Cerna cu pârâul Zlaști, la o altitudine medie de 255 m față de nivelul mării. Hunedoara este cel mai mare oraș din județul Hunedoara, situat în partea centrală a acestuia și se întinde pe o suprafață de 97 km², ocupând circa 2% din suprafața județului cu același nume.

Coordonatele geografice ale municipiului sunt: 45°46'11" latitudine nordică și 22°55'13" longitudine estică. Arealul municipiului este mărginit la nord de comuna Peștișu Mic și municipiul Deva (la 19 km distanță), la est de orașul Călan, la sud de comuna Teliucu Inferior, la sud-vest de comuna Ghelari, la vest de comuna Lelese și la nord-vest de comuna Cerbăl.

În teritoriul administrativ al municipiului Hunedoara sunt cuprinse: localitatea componentă Răcăștia și satele aparținătoare: Groș, Boș, Hășdat și Peștișu Mare.

Orașul este străbătut de drumul județean DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara, care face legătura cu drumul european E7, precum și de drumuri județene care fac legătura între Hunedoara și Călan, respectiv Hunedoara și Hațeg.

Numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale Hunedoara este de circa 73.000.

Istoric

Potrivit mărturiilor arheologice, zona Hunedoarei are o istorie îndelungată, fiind locuită neîntrerupt încă din Paleoliticul Mijlociu (120 000-30 000 î. H.).

Denumirea de Hunedoara apare pentru prima dată în documentele din anii 1265 și 1276 în legătură cu arhidiaconatul de Hunedoara, o structură ecleziastică, subordonată Episcopiei Transilvaniei.

În anul 1278, Hunedoara este menționată în legătură cu lista de decimă papală, localitatea fiind considerată, alături de Deva, Haţeg și Sântămăria-Orlea, printre cele mai importante aşezări din arhidiaconatul de Hunedoara. În acea vreme, comitatul Hunedoarei a fost o unitate administrativă cuprinsă în Voievodatului Transilvaniei, parte a Regatului Ungariei. Așadar, documentele plasează Hunedoara printre cele mai vechi localități din Transilvania.

La 18 octombrie 1409, regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, dăruiește domeniul Hunedoarei lui Voicu și familiei sale, drept recunoaștere a meritelor militare. În vremea lui Ioan (Iancu) de Hunedoara, cetatea de piatră aferentă domeniului a fost transformată într-un superb castel alcătuit dintr-o serie de construcții civile și militare realizate în stil gotic târziu.

Castelul Corvinilor

Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România, fiind considerat totodată unul dintre cele mai frumoase castele din lume, datorită includerii lui în Top 10 destinații de basm din Europa.

Castelul a fost ridicat în secolul al XV-lea, de Ioan de Hunedoara, care transformă radical o cetate de piatră datată în secolul al XIV-lea. Construcția a cunoscut în ulterior numeroase transformări, servind de-a lungul timpului drept punct strategic, reședință nobiliară și centru administrativ al domeniului.

Cele mai semnificative construcții ale Castelului sunt: Palatul gotic ce cuprinde Sala Cavalerilor și Sala Dietei, Turnul Buzdugan, Capela, Loggia Matia, Galeria și Turnul Nje Boisia.

În curtea castelului, alături de capelă, se află o fântână adâncă de 28 de metri. Conform legendei, aceasta ar fi fost săpată de trei prizonieri turci, cărora li s-a promis libertatea dacă vor găsi apă. La finalizarea lucrării, prizonierii au fost executați, unul scriind pe marginea fântânii cuvintele: Apă ai, inimă nu ai.

În timp, după ce a fost folosit în mai multe scopuri, Castelul a fost restaurat, ambientat și deschis spre vizitare.

 

În a doua jumătate a secolului XX și mai ales după 1989, aici s-au filmat mai multe producții cinematografice (filme artistice, documentare și clipuri publicitare). Actori celebri, precum Nicolas Cage, Ben Kingsley, Michael Madsen, Aaron Eckhart sau Jeffrey Dean Morgan au filmat aici.

În anul 2016, Castelul Corvinior a fost vizitat de peste 300 de mii de turiști din toate colțurile lumii.

 

Obiective turistice în municipiul Hunedoara

Castelul Corvinilor nu reprezintă singura atracție a orașului de pe malul Cernei. Mai vechi sau mai noi, există și alte obiective care îl invită pe călător la o incursiune în istorie sau la petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut.

Fortificația de pământ de pe Dealul Sânpetru este situată în imediata apropiere a Castelului Corvinilor. Această cetate, de formă ovală, plasată la confluența râului Cerna cu pârâul Zlaști, închide accesul către zonele bogate în fier ale Munților Poiana Ruscă, fiind probabil centrul comitatului Hunedoarei. În general, se admite că limita superioară de funcționare a cetății este contemporană cu a doua jumătate a secolului al XIII-lea.

Fortificația medievală timpurie suprapune parțial o așezare fortificată din epoca dacică, datată în perioada cuprinsă între secolele II î. H. – I î. H.Cercetări arheologice mai vechi au descoperit o necropolă în apropierea cetății, în punctul Răcăștia - Dealul Comorii (Kincses-hegy), datată în secolul al XI-lea, iar urme ale unei așezări civile au fost de curând identificate la Hunedoarapunctul Grădina Castelului.

Centrul vechi al Hunedoarei cuprinde un ansamblu arhitectonic realizat în perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX.

Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie din subordinea Consiliului Local Hunedoara a fost înființat în anul 2014, ca instituție de cultura cu scopul de a ilustra  evoluțiile culturale înregistrate de a lungul tuturor epocilor istorice în spațiul hunedorean fiind situat în Curtea Husarilor sau curtea exterioară a Castelului Corvinilor. Muzeul funcționează în două corpuri de clădire: Muzeul de Arheologie și Muzeul Casa Breslelor. În cadrul Muzeului de Arheologie, Pre și Proto Istoria Hunedoarei este expoziția de bază. Aceasta aduce în prim plan viața,activitățile, ocupațile dar și habitatul în care trăia omul preistoric din spațiul hunedorean din perioada paleoliticului până în cea de a doua epocă a fierului și asta datorită descoperirilor arheologice efectuate de a lungul anilor în această zonă.

Muzeul Casa Breslelor funcționează în clădirea denumită Casa Administratorului, ce face parte din construcțiile care alcătuiesc Curtea Husarilor și sunt expuse bunuri culturale mobile cu valoare istorico-documentară din colecția muzeului, respectiv 33 de obiecte aparținând breslelor și 20 din cele 61 de monede medievale și moderne, toate aceste piese fiind de la Hunedoara. La parter în cadrul atelierelor sunt etalate cele 33 de bunuri aparținând breslelor, respectiv lăzi de breaslă, table de bresle și o serie de căni de bere. La etajul clădirii este amenajată o sală în care este expusă colecția de numismatică ce cuprinde monede medievale,europene,turcești și monede austriece.

Primăria municipiului Hunedoara, situată în Centrul Vechi al urbei, a fost ridicată între anii 1935-1937. Cele 48 de camere ale Palatului administrativ al oraşului Hunedoara au fost folosite de mai multe instituții publice. La subsolul clădirii a funcționat arestul Comisariatului de Poliție Hunedoara, iar Comisariatul, Judecătoria Hunedoara și Pretura Plășii au închiriat cele 24 de încăperi de la parter, în timp ce sediul și birourile Primăriei Hunedoara se aflau la etaj. Palatul administrativ, realizat în stil neoromânesc, are forma literei "H" și reprezintă o bijuterie arhitectonică a acelor vremuri.

Primul primar român al Hunedoarei este George Dănilă. El a condus Hunedoara timp de patru decenii, din 1872 și până în 1912. În această perioadă, municipiul de pe Cerna a cunoscut o dezvoltare notabilă. Au fost construite Uzinele de Fier, iar Castelul Corvinilor a fost restaurat integral. După Revoluția din 1989 primul primar al Hunedoarei a fost Ioan Marcu, urmat apoi în 1990 de Viorel Doda. În urma alegerilor din 1992 a devenit primar Remus Mariş, care a fost reales până în anul 2004, după care au urmat, în 2004 Nicolae Schiau, din anul 2008 şi până în 2012 Ovidiu Hada, din anul 2012 și până în anul 2016 a fost primar Arion Viorel, iar în 2016 a fost ales ca primar al municipiului Hunedoara Dan Bobouțanu.

Biserica cu hramul Sfântul Nicolae este una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe din ținutul Hunedoarei, fiind construită din piatră în anul 1458, cu aprobarea lui Matia Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara. Este amplasată în apropierea Castelului Corvinilor, pe locul unei biserici de lemn ce a fost distrusă din inițiativa călugărului catolic Ioan de Capistrano. Având elemente de factură bizantină și influențe gotice, biserica a fost transformată în anul 1634, când s-a adăugat pronaosul și s-a ridicat o cupolă susținută de patru stâlpi centrali. În 1827 a fost construit pe latura de vest turnul-clopotniță. Pictura este datată în anul 1654, iar deasupra ușii se găsește o inscripție care pomenește zugrăvirea bisericii.

Biserica ortodoxă din Centrul istoric al Hunedoarei impresionează prin frumusețea ei. Planul bisericii a fost întocmit de arhitectul Dumitru Ionescu - Berechet din București. Biserica cu hramul "Sfinții împărați Constantin și Elena", actuala biserică parohială a Parohiei Ortodoxe Hunedoara III, a fost ctitorită de deputatul liberal Constantin Bursan pe un teren donat de familia Chirca din Hunedoara, în centrul vechi al oraşului. Construcția a fost demarată în anul 1939 și finalizată în anul 1946. Târnosirea ei a avut loc la data de 14.10.1947, de către Mitropolitul Ardealului ÎPS Nicolae Bălan. Stilul arhitectonic este unul pur bizantin, în formă de cruce, cu patru turle și cupolă centrală. Construcția este din beton și cărămidă, exteriorul acoperit cu placaj de piatră de trahit, la soclu, iar fațada cu piatră de Banpotoc. Biserica a fost acoperită cu tablă aramată, iar crucile au fost placate cu aur de 14 carate. Pentru pardoseala bisericii s-au folosit dale de marmură din cariera satului Alun, din Ținutul Pădurenilor. Clădirea este înscrisă pe lista monumentelor de arhitectură cu numărul HD-II-m-B-03345.

Biserica Reformată a fost ctitorită în anul 1644 de Péter Bethlen, nepot al principelui Transilvaniei Gabriel Bethlen. Ea este amplasată în imediata vecinătate a Castelului Corvinilor. Este o biserică cu plan patrulater, o mixtură de elemente din stilul renascentist și cel baroc. Foarte valoroase sunt blazoanele pictate ale familiei Bethlen, plasate deasupra intrărilor în edificiu.

Turnul-clopotniță este amplasat deasupra intrării situate pe latura de vest și este de factură barocă. În interiorul acestui monument istoric se află amplasată o impresionantă orgă care datează din 1882, fiind achiziționată în anul 1910 de la vechea biserică romano-catolică.

Facultatea de Inginerie Hunedoara și-a început activitatea în anul 1990, prin transformarea Institutului de Subingineri, care funcționa aici încă din anul 1970. Ordinul Ministerului Învățământului nr. 7751/1990 aprobă organizarea învățământului superior de lungă durată (ingineri 5 ani) la Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Activitatea de cercetare a cadrelor didactice din facultate este recunoscută de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, prin aprobarea înființării la Facultatea de Inginerie din Hunedoara a Centrului de cercetare "Optimizări în industria materialelor".

Grădina zoologică este situată pe strada Pădurii, la limita ariei protejate "Pădurea Chizid", și este administrată de Primăria municipiului Hunedoara. Funcționează ca expoziție permanentă în aer liber de păsări, mamifere și reptile. Activitatea Grădinii Zoologice se desfășoară pe o suprafață de 29.000 mp din care aproximativ 600 mp sunt ocupați de cuști și voliere care adăpostesc peste 130 de exemplare.

 

Bazinul de înot este un serviciu public care cuprinde două bazine moderne, unul de 25 m cu 6 culoare (având adâncimea de 1,90 m și temperatura apei de 29°C), iar celălalt cu o lungime de 15 m (cu adâncimea de 1 m și temperatura apei de 33°C). Sauna și sala de fitness completează acest ansamblu care poate fi folosit pentru relaxare, dar și pentru desfășurarea activităților sportive.

Complexul de Agrement "Corvina", un modern ștrand, a fost inaugurat în 2015. Acesta are o suprafață de peste 10.000 m2 , un bazin pentru copii, tobogane, teren de volei, jacuzzi și bar.

Repere economice

În prezent, pe raza municipiului Hunedoara își desfășoară activitatea două mari companii: ArcelorMittal (fostul combinat siderurgic) și Lisa Dräxlmaier.

Activitatea de producție a uzinei ArcelorMittal este focalizată pe elaborarea de oțel și fabricarea de profile lungi turnate continuu și laminate la cald.

Arcelor Mittal de astăzi este urmaș al Uzinelor de Fier, combinatul care a fost înființat în anul 1881 și a început să funcționeze în 1884. În anul 2004, unitatea este privatizată, fiind cumpărată de la statul român de către grupul LNM Holding și transformată apoi în Mittal Steel. În anul 2006, Mittal Steel și Arcelor, primii doi producători de oțel din lume, fuzionează în noul ArcelorMittal. Numele unității devine ArcelorMittal Hunedoara S.A. În prezent, aici lucrează circa 700 de persoane.

Activitatea Lisa Dräxlmaier Hunedoara este organizată urmărind cele două direcții principale: producția de sistemele electrice și cea a componentelor electrice. Prin complexitatea celor două activități, competențele centrului de producție cuprind producția de cablaje electrice, piese din elastomer și termoplast și asamblarea componentelor electronice. Lisa Dräxlmaier Hunedoara are peste 2.000 de angajați și este în extindere.

Primăria Municipiului Hunedoara dispune de mai multe terenuri pretabile la o investiție industrială și nu numai.

Centrul de Afaceri Hunedoara (disponibil din anul 2016)

Începând cu anul 2016, municipiul Hunedoara pune la dispoziție o clădire - Structură de Sprijinire a Afacerilor care are spaţii repartizate pentru un număr de 27 birouri, restaurant cu autoservire şi o sală de conferinţe cu o capacitate de 200 de locuri. Această clădire dispune de toate facilităţile necesare: energie electrică, gaze naturale, apă potabilă, canalizare, comunicaţii prin cablu, dotări pentru stingere incendii, Internet, etc.

Primăria Municipiului Hunedoara oferă posibililor investitori închirierea birourilor cu titlu gratuit pentru o perioadă de 5 ani.

De asemenea, există o suprafață de teren de 20 de hectare care este parcelată şi care pune la dispoziţia investitorilor infrastructura necesară dezvoltării de afaceri productive, fie printr-un contract de concesiune sau prin găsirea altor soluţii. Menționăm că parcelarea este flexibilă, pentru a putea satisface solicitările specifice ale investitorilor.

Accesul către Centrul de afaceri se face din str. Urcușului, o stradă în apropierea binecunoscutului obiectiv turistic hunedorean, Muzeul Castelul Corvinilor.

Parcul Industrial Hunedoara

Parcul Industrial Hunedoara este situat pe DJ 687, la intrarea în municipiul Hunedoara, pe partea stângă în direcția Deva – Sântuhalm – Hunedoara, cu deschidere spre Hațeg – Petroșani -Tg. Jiu- Hațeg – Reșița - Călan – Orăștie – Sibiu. Accesul în parc se face direct din drumul județean DJ 687: Hunedoara – Deva.

În prezent, suprafața ocupată a parcului este de 110.910 mp dintr-o suprafață totală de 203.000 mp. Suprafața rămasă disponibilă este de 36.854 mp.Terenurile dispun de acord de mediu, studii geo și topo care pot fi puse la dispoziția investitorilor, în mod gratuit.

Ca infrastructură, acesta dispune de: energie electrică, gaz, apă potabilă, canalizare, căi de acces, telefonie, Internet, sală de conferințe.

Parcul Industrial Hunedoara este unul dintre cele mai atractive parcuri industriale din țară în ceea ce privește prețurile oferite.

Atractivitatea pentru investitori constă în poziția geografică, resursele umane și prețul scăzut al terenului. Printre avantajele comparative oferite de municipiul Hunedoara pentru investitori amintim:

1. Avantaje legate de forța de muncă:

- Existența unei forțe de muncă bine calificate în foarte multe meserii. Combinatul Siderurgic, gigant construit pe modelul marilor uzine siderurgice din Lorena franceză sau din Ruhr, a fost în fapt un complex industrial integrat, în care lucrau muncitori de toate meseriile. Tradiția s-a perpetuat până astăzi. Practic, pentru orice calificare industrială există muncitori bine pregătiți în Hunedoara;

- Tradiția industrială îndelungată. Hunedoara este un oraș industrial de circa 125 de ani. În statele din Europa Centrală și de Est sunt foarte puține locuri care să beneficieze de o astfel de tradiție, care este un garant al calității forței de muncă;

- Existența în oraș a unui centru universitar și a unei rețele de învățământ liceal de calitate, apte să pregătească absolvenți competenți.

2. Avantaje legate de piață și acces:

- Situarea la 7 km de principalul drum european care traversează România;

- Acces la tronsonul de autostradă Deva - Orăștie. Acest tronson face parte din autostrada A1 care va traversa întreaga Românie (Budapesta – Nădlac - București – Constanța). Distanța din municipiul Hunedoara până la cea mai apropiată intrare pe autostradă este de 19,3 km sau 18 minute.

- Poziția la 15 km de calea ferată existentă pe coridorul de transport IV, Budapesta – București, cale ferată modernizată actualmente în cadrul unui proiect al Uniunii Europene;

- Acces la trei aeroporturi internaționale într-o rază de sub 150 km ca distanță reprezintă un nou avantaj, acestea fiind: Timișoara – 148 km, Cluj – 135 km și Sibiu – 116 km.

- Amplasarea la nu mai mult de 200 km de frontiera României.

3. Avantaje legate de amplasament:

- Posibilitatea de a realiza construcții noi, moderne, neîngrădite, pe un loc în care există toate utilitățile. Se îmbină avantajele amplasamentului tip "greenfield" cu reducerea costului investiției;

- Posibilitatea realizării rapide a lucrărilor de investiție. În oraș există societăți de construcții cu organizare corespunzătoare și cu tradiție în realizarea construcțiilor civile și industriale;
- Existența în oraș a unor societăți de prestări servicii adecvate pentru realizarea lucrărilor de întreținere a echipamentelor și utilajelor;

- Posibilități multiple de recreere. Locul este aproape de zona de turism montan a Masivului Retezat, de

Lacul Cinciș, lac cu dotări nautice și de situri importante pentru istoria antică: Sarmizegetusa, sau medievală: Castelul Corvinilor.

La toate acestea este de adăugat faptul că România este o piață atractivă pentru investițiile străine. Relansarea activității economice începând din anul 2000, progresele în plan politic, admiterea în NATO începând din anul 2004 și Uniunea Europeană în 2007 fac ca fluxul investițiilor străine să crească în perioada următoare.

Orice investiție nepoluantă, generatoare de locuri de muncă este binevenită și va fi întâmpinată cum se cuvine!

Repere turistice

Hunedoara este un oraș care poate fi punctul de pornire atunci când vine vorba despre turism: istorie, munți, peisaje deosebite, vestigii istorice incluse in Patrimoniul Mondial UNESCO, stațiuni montane sau balneare, toate sunt doar "la câțiva pași" de orașul de pe Cerna.

Cetatea Devei (aflată la 19 km de Hunedoara) este un monument istoric construit in secolul al XIII-lea pe un con vulcanic. A fost una dintre cele mai importante cetăți ale Transilvaniei. Prin poziția sa strategică, cetatea a păzit secole de-a rândul ieșirea și intrarea în Transilvania, pe Valea Mureșului. Aici s-au descoperit urme de locuire din neolitic și din epoca bronzului, iar prezența unor blocuri de piatră cioplită îi face pe arheologi să intuiască aici rămășițele unei fortificații dacice.

Cetatea Devei oferă o panorama deosebita asupra reședinței de județ, fiind astfel un loc perfect pentru a face poze și a păstra amintiri frumoase.

Lacul Cinciș a fost creat la începutul anilor 1960, pe vatra a cinci cătune de pe Valea Cernei, pentru a satisface nevoia industrială de apă a combinatului siderurgic din Hunedoara. Situat la circa 15 kilometri de municipiul Hunedoara, Lacul Cincis este printre cele mai importante atracții pe timp de vară, pentru hunedoreni și nu numai. Dintre activitățile care pot fi practicate aici amintim: pescuitul, sporturile nautice, înotul.

Mănăstirea Prislop se află la 16 km de municipiul Hunedoara. Este amplasată într-o zonă pitorească, la altitudinea de 580 m, într-o poieniță străjuită de culmile domoale ale Munților Poiana Ruscă. Prin curtea mănăstirii trece pârâul Silvaș (Slivuț), care străbate și satele aflate mai jos de mănăstire. Mănăstirea este vizitată în fiecare an de zeci de mii de turiști.

Sarmizegetusa Regia - Capitala politica si religioasa a Daciei (aflată la 47 km de Hunedoara) ascunde o multime de povesti, care mai de care mai interesante. A fost nucleul unui sistem defensiv strategic format din șase fortărețe dacice din Munții Orăștiei, folosit de Decebal pentru a se apăra de romani. Orașul a fost construit în secolele III-II înainte de Hristos, însa există specialiști care consideră că este mai vechi cu cel putin 600 de ani. Este cert faptul că această veche capitala a Daciei a fost distrusă în anul 106 după Hristos de către romani. Astăzi sunt păstrate doar niște ruine, care au fost incluse pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Parcul Național Retezat (aflat la o distanță de 76 km față de Hunedoara) este unul dintre cele mai importante parcuri naționale din Romania. Are o suprafață de 38.000 de hectare, fiind situat la altitudini intre 800 și 2.509 m. Este un loc unic atât din punct de vedere fizico-geografic, cât și al florei sau faunei. Cele mai spectaculoase elemente ale parcului sunt cele aproximativ 80 de lacuri glaciare, adevărate bijuterii ale Carpaților.

Stațiunile montane din județul Hunedoara. Nu departe de Hunedoara, în Munții Retezat la Straja sau în Parâng se află pârtii de schi pentru amatorii sporturilor de iarnă. Pasionații de sporturi pot alege însă și alte variante, nu doar schiul. Sporturile extreme sunt din ce în ce mai apreciate în județ, așadar, un zbor cu parapanta, escalada pe pereții abrupți ai munților sau raftingul pe Jiu sunt activități din ce în ce mai apreciate.

 

 

 

 

ENGLISH

Corvins' Castle is the most important tourist attraction in our city.

Presentation

The city of Hunedoara is located at the foot of the Poiana Rusca Mountains, near the confluence of Cerna River with Zlaşti Creek, at an altitude of 255 m above sea level. Hunedoara is the largest city in Hunedoara County, located in its center, and covers an area of ​​97 square kilometers, occupying about 2% of the county bearing the same name.

The geographical coordinates of the city are: 45°46'11"north latitude and 22°55'13" east longitude. The area is bordered to the north by the municipality of Peștișu Mic and Deva city (19 km away) east of Călan town, to the south by the municipality of Teliucu Inferior, to the southwest by the municipality of Ghelari, to the west by the municipality of Lelese, and to the northwest by the municipality of Cerbăl.

The administrative territory of Hunedoara includes: the locality of Răcăştia and appertaining villages: Groș, Boș, Hășdat and Peștișu Mare.

The town is crossed by county road DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara, which connects with European road E7, as well as by county roads linking Hunedoara and Călan, Hunedoara and Haţeg respectively.

The number of inhabitants of the administrative-territorial unit of Hunedoara is about 73,000.

History

According to archaeological evidence, Hunedoara region has a long history, being inhabited continuously since Middle Palaeolithic (120,000 – 30,000 B.C.).

The name of Hunedoara first appears in documents from the years 1265 and 1276 in connection with the archdeaconry of Hunyadi, an ecclesiastical structure subordinated to the Diocese of Transylvania.

In 1278, Hunedoara is mentioned in connection with the list of papal decile tax, the city being considered, together with Deva, Haţeg and Sântămăria-Orlea, the most important settlements in the archdeaconry of Hunedoara. At that time, the county of Hunedoara was an administrative unit contained in Transylvania, part of the Hungarian Kingdom. Thus, documents place Hunedoara among the oldest towns in Transylvania.

On October 18, 1409, the Hungarian king Sigismund of Luxemburg gives the territory of Hunedoara to Voicu and his family, in recognition of his military virtues. In the time of Ioan (Iancu) Hunyadi, the stone fortress afferent to the territory was transformed into a gorgeous castle consisting of a series of civil and military late Gothic buildings.

Corvins' Castle

Corvins' Castle is one of the most important monuments of Gothic architecture in Romania, being also considered one of the most beautiful castles in the world, due to its inclusion in the Top 10 fairy tale destinations in Europe.

The castle was built in the 15th century by Ioan Hunyadi, who radically transforms a stone fortress dating back to the 14th century. The building later knows many transformations, in time being a strategic place, noble residence and administrative centre of the territory.

The most significant buildings of the Castle are: the Gothic Palace comprising the Knights’ Hall and the Diet Hall, the Mace Tower, the Chapel, Loggia Matia, the Gallery and Nje Boisia (Don’t be afraid) Tower.

In the castle courtyard, next to the chapel, there is a 28 meter deep well. According to legend, it was dug by three Turkish prisoners, who had been promised freedom if they found water. Upon completion of their work, the prisoners were executed, one of them writing the following words on the fountain brim: You have water, but you have no heart.

In time, after being used for several purposes, the Castle was restored and open to visitors.

In the second half of the twentieth century and especially after 1989, several films were shot here (feature films, documentaries and commercials). Famous actors like Nicolas Cage, Ben Kingsley, Michael Madsen, Aaron Eckhart or Jeffrey Dean Morgan filmed here.

In 2016, Corvin Castle was visited by over 300,000 tourists from around the world.

Sights in the city of Hunedoara

Corvins' Castle is not the only attraction of the city on the banks of Cerna River. Older or newer, there are other attractions that invite the traveller to step back in history or spend their leisure time in a fun way.

The land fortification on Sânpetru Hill is located near Corvin Castle. This oval citadel, located at the confluence of Cerna River and Zlaşti Creek, closes the access to the iron-rich areas of the Poiana Rusca Mountains, probably being the centre of Hunedoara County. Generally, it is assumed that the upper limit of citadel operation is contemporaneous with the second half of the 13th century. The early medieval fortification partially overlaps a fortified Dacian settlement dated during the 2nd - 1st centuries B.C. Older archaeological research found a necropolis near the citadel, in Răcăştia - Treasure Hill (Kincses-hegy), dated in the eleventh century, and traces of a civilian settlement have recently been identified in Hunedoara – The Castle Garden.

The old town of Hunedoara comprises an architectural assembly built in the period between the second half of the nineteenth century and the first decades of the twentieth century.
Hunedoara City Hall, located in the Old Town, was built between 1935 and 1937. The 48 rooms of the Administrative Palace of Hunedoara city were used by several public institutions. In the basement of the building was the arrest of Hunedoara Police Station, and the Police Station, Hunedoara Court and District Prefecture rented the 24 rooms on the ground floor, while the headquarters and offices of Hunedoara City hall were upstairs. The Administrative Palace, made in neo-Romanian style, has the shape of the letter "H" and is an architectural gem of the time.

The first Romanian mayor of Hunedoara is George Dănilă. He led Hunedoara for four decades, from 1872 until 1912. During this period, the city on the Cerna River developed notably. The Iron Plants were built, and Corvin Castle was fully restored. After the Revolution of 1989 the first Mayor of Hunedoara was Ioan Marcu, followed in 1990 by Viorel Doda. Following the 1992 elections Remus Maris became mayor, who was re-elected until 2004, after which followed: in 2004 Nicolae Schiau, between 2008 and 2012 Ovidiu Hada, from 2012 until 2016 Arion Viorel was mayor, and in 2016 Dan Bobouţanu was elected the mayor of Hunedoara.

The Church of St. Nicholas is one of the oldest Orthodox churches in Hunedoara County, being built in stone in 1458, with the approval of Matthias Corvinus, son of Iancu Hunyadi. It is located near Corvin Castle, where a wooden church destroyed at the initiative of Catholic Monk John of Capistrano used to stand. With elements of Byzantine and Gothic influences, the church was transformed in 1634, when the narthex was added and a dome supported by four central pillars was built. In 1827 the bell tower was built on the west side. The painting is dated 1654, and above the door there is an inscription that mentions the painting of the church.

The Orthodox Church of Hunedoara Old Town impresses with its beauty. The church plan was drawn by architect Dumitru Ionescu-Berechet of Bucharest. The church dedicated to "Saints Constantine and Elena", the current parish church of Hunedoara Orthodox Parish III, was founded by liberal representative Constantin Bursan on land donated by the Chirca family of Hunedoara, in Old Town. The building started in 1939 and was completed in 1946. Its consecration took place on 14th October 1947, by His Eminence Metropolitan of Transylvania, Nicolae Bălan. The architectural style is purely Byzantine, cross-shaped, with four towers and a central dome. The construction is made of concrete and brick, outside the base is covered with trachyte stone, and the front with Banpotoc stone. The church was covered with sheet brass, and the crosses were plated with 14 carat gold. For the church flooring marble tiles from the quarry of Alun village in Pădurenilor County were used. The building is on the list of architectural monuments number HD-II-m-B-03345.

The Reformed Church was founded in 1644 by Péter Bethlen, nephew of Gabriel Bethlen, Prince of Transylvania. It is located right next to Corvin Castle. It is a church with a quadrilateral plan, a mixture of Renaissance and Baroque elements. The painted coats of arms of the Bethlen family placed above the entrances to the building are very valuable.

The bell tower is situated above the entrance located on the west side and it is of Baroque architecture. An impressive organ can be found inside this historical monument, dating from 1882 and purchased in 1910 from the Old Catholic Church.

Hunedoara Faculty of Engineering started its activity in 1990 by transforming the Institute of Engineering Assistants, which was operating here since 1970. Order of the Ministry of Education no. 7751/1990 approved the organization of long-term higher education (engineers 5 years) at the Faculty of Engineering of Hunedoara. The research of the faculty professors is recognized by the National Council of Scientific Research of Higher Education, by approving the establishment of the "Optimization in the industry of materials" Research Centre at the Faculty of Engineering of Hunedoara.

The zoo is located on Forest Street, at the edge of "Chizid Forest" protected area, and it is managed by Hunedoara City Hall. It is a permanent outdoor exhibition of birds, mammals and reptiles. The Zoo activity is carried out on an area of ​​29,000 square meters, of which about 600 square meters are occupied by cages and bird houses housing more than 130 species.

The swimming pool is a public service that comprises two modern pools, one with a length of 25 m and 6 lanes (having a depth of 1.90 m and water temperature of 29°C) and the other with a length of 15 m (having a depth of depth 1 m and water temperature of 33°C). The sauna and fitness room complete this set which can be used for relaxation but also for sporting activities.

"Corvina" entertainment complex – the new location in the city of Hunedoara was inaugurated in 2015. It has an area of ​​over 10,000 square metres, a children's pool, slides, volleyball court, jacuzzi and bar.

Economic highlights

Currently, two large companies operate in the municipality of Hunedoara: ArcelorMittal (former steel mill) and Lisa Dräxlmaier.

The production activity of ArcelorMittal plant is focused on the smelting of steel and production of continuously-cast and hot-rolled long sections.

ArcelorMittal is the offspring of the Ironworks Plant which was established in 1881 and began operating in 1884. In 2004, the unit is privatized, being bought from the Romanian state by LNM Holding group and then transformed into Mittal Steel. In 2006, Mittal Steel and Arcelor, the top two steel producers in the world, merge creating the new ArcelorMittal. The unit name becomes ArcelorMittal Hunedoara S.A. Currently, 700 people work here.

The activity of Lisa Dräxlmaier Hunedoara is organized following two main directions: production of electrical systems and electrical components. Due to the complexity of the two activities, the production centre competence includes the production of electrical cables, elastomer and thermoplastic parts, and the assembly of electronic components. Lisa Dräxlmaier Hunedoara has over 2,000 employees and is expanding.

Hunedoara City Hall has land suitable for industrial investment and much more.

Hunedoara Business Centre (available since 2016)

Since 2016, the city of Hunedoara provides a building - a Business Support Structure that has space allocated for a number of 27 offices, cafeteria and a conference room with a capacity of 200 seats. This building has all the necessary facilities: electricity, gas, water, sewer, cable communications, equipment for fire fighting, Internet, etc.

Hunedoara City Hall offers potential investors rented facilities free of charge for a period of five years.

There is also a plotted land area of ​​20 hectares providing investors with the necessary infrastructure to develop productive business, either through a concession contract or other solutions. We mention that plotting is flexible in order to meet the specific demands of investors.

Access to the Business Centre is from Urcusului Street, a street near the well-known tourist attraction in Hunedoara, Corvins' Castle Museum.

Hunedoara Industrial Park

Hunedoara Industrial Park is located on DJ 687 at the entrance to the city of Hunedoara, on the left, towards Deva - Sântuhalm - Hunedoara, opening to Haţeg - Petrosani -Tg. Jiu- Haţeg - Resita - Calan - Orastie - Sibiu. Access to the park is directly from county road DJ 687: Hunedoara - Deva.

Currently, the occupied area of the park is 110,910 square meters of a total area of 203,000 square meters. The remaining area available is 36,854 square meters. The lands have environmental permits, geo and topographic studies that can be made available to investors, free of charge.

As infrastructure, it has: electricity, gas, water, sewerage, access roads, telephone, Internet, conference room. Hunedoara Industrial Park is one of the most attractive industrial parks in the country in terms of the prices offered.

The attractiveness to investors refers to the geographical location, human resources and low cost of land. Among the comparative advantages offered by the city of Hunedoara for investors we mention:

1. Advantages related to labour:

Well-qualified workforce in many trades. The Steel Plant, giant built on the model of the great steel plants of French Lorraine or Ruhr, was in fact an integrated industrial complex, where workers of all trades worked. The tradition has been perpetuated until today. Practically, there are trained workers in Hunedoara for any industrial skill;

Long industrial tradition. Hunedoara has been an industrial city for about 125 years. In the states of Central and Eastern Europe there are very few places that benefit from such a tradition, which is a guarantee of the workforce quality;

The existence of a university centre and a network of high quality secondary education, able to prepare competent graduates.

2. Advantages related to market and access:

Location 7 km away from the main European road crossing Romania;

Access to the section of Deva - Orăștie highway. This section is part of the A1 motorway that will cross Romania (Budapest - Nadlac - Bucharest - Constanta). The distance from the city of Hunedoara to the nearest entrance to the highway is 19.3 km or 18 minutes.

Position 15 km away from the railway existing on the transport corridor IV, Budapest – Bucharest, railway currently upgraded under a European Union project;

Access to three international airports within a radius of less than 150 km is another advantage: Timisoara - 148 km, Cluj - 135 km and Sibiu - 116 km.

Location to no more than 200 km away from the Romanian border.

3. Advantages related to site:

Possibility to perform new, modern, unrestrained constructions in a place where all the utilities are present. It combines the advantages of the "greenfield" type site with the reduction of the investment cost;

Possibility to perform investment works expeditiously. In the city there are construction companies with adequate organization and tradition in the construction of buildings and civil engineering;
Existence of service companies in the city appropriate for performing the maintenance of equipment;
Many opportunities for recreation. The place is close to the Retezat mountain tourism area, Cinciş Lake, a lake with nautical equipment and important sites for ancient or medieval history: Sarmizegetusa, Corvin Castle.

To all this it is added the fact that Romania is an attractive market for foreign investment. The economic recovery since 2000, political progress, admission to NATO since 2004 and the European Union in 2007 make the flow of foreign investments grow in the future.

Any clean, job-generating investment is welcome and will be greeted properly!

Landmarks

Hunedoara is a city that can be the starting point when it comes to tourism: history, mountains, landscapes, historical sites included in UNESCO World Heritage, resorts or spas, all are just "steps" away from the town on the Cerna River.

Deva Citadel (located 19 km away from Hunedoara) is a historical monument built in the 13th century on a volcanic cone. It was one of the most important citadels of Transylvania. Due to its strategic position, the citadel guarded for centuries the exit from and entrance to Transylvania, on the Mures Valley. Here traces of settlements were found from the Neolithic and Bronze Age, and the presence of carved stone blocks leads archaeologists to pinpoint here the remains of a Dacian fortress.

Deva Citadel offers a great view over the county seat, making it a perfect place to take pictures and create memories.

Cinciş Lake was created in the early 1960s on the site of five hamlets on the Cerna Valley to meet the water industry needs of Hunedoara steel plant. Located about 15 kilometres away from the city of Hunedoara, Cincis Lake is among the major summer attractions, for Hunedoara residents and beyond. Among the activities that can be practiced here are: fishing, water sports, swimming.

Prislop Monastery is 16 km away from the city of Hunedoara. It is located in a scenic area at an altitude of 580 m in a clearing surrounded by the gentle peaks of the Poiana Ruscă mountains. The Silvas (Slivut) Stream flows through the monastery courtyard, also crossing the villages located below the monastery. The monastery is visited every year by thousands of tourists.

Sarmizegetusa Regia - political and religious capital of Dacia (located 47 km away from Hunedoara) hides lots of interesting stories. It was the core of a strategic defence system of six Dacian Fortresses in the Orăştie Mountains, used by Decebal to defend himself from the Romans. The city was built in the 3rd-2nd centuries BC, but there are experts who believe that is at least 600 years older. It is certain that this ancient capital of Dacia was destroyed in 106 AD by the Romans. Today there only ruins are preserved, which were included in the UNESCO World Heritage list.

Retezat National Park (located 76 km away from Hunedoara) is one of the most important national parks in Romania. It covers 38,000 hectares and is located at altitudes between 800 and 2,509 m. It is a unique place in terms of physical geography, flora and fauna. The most spectacular features of the park are the about 80 glacial lakes, real gems of the Carpathians.

The mountain resorts of Hunedoara County. Not far from Hunedoara, in the Retezat Mountains, in Parang or Straja there are ski slopes for winter sports lovers. But sports enthusiasts can choose other options too, not just skiing. Extreme sports are becoming increasingly popular in the county, therefore, paragliding, climbing the steep walls of the mountains or rafting on the Jiu River are increasingly popular activities.

 

Hunedoara City Hall

331128 Hunedoara, Bd. Libertatii nr. 17
Jud. Hunedoara, Romania
Tel .: +4 0254 716322
Fax: +4 0254 716 087
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
www.primariahunedoara.ro