Istoric

Potrivit mărturiilor arheologice, zona Hunedoarei are o istorie îndelungată, fiind locuită neîntrerupt încă din Paleoliticul Mijlociu (120 000-30 000 î. H.).

Denumirea de Hunedoara apare pentru prima dată în documentele din anii 1265 și 1276 în legătură cu arhidiaconatul de Hunedoara, o structură ecleziastică, subordonată Episcopiei Transilvaniei.

În anul 1278, Hunedoara este menționată în legătură cu lista de decimă papală, localitatea fiind considerată, alături de Deva, Haţeg și Sântămăria-Orlea, printre cele mai importante aşezări din arhidiaconatul de Hunedoara. În acea vreme, comitatul Hunedoarei a fost o unitate administrativă cuprinsă în Voievodatului Transilvaniei, parte a Regatului Ungariei. Așadar, documentele plasează Hunedoara printre cele mai vechi localități din Transilvania.

La 18 octombrie 1409, regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, dăruiește domeniul Hunedoarei lui Voicu și familiei sale, drept recunoaștere a meritelor militare. În vremea lui Ioan (Iancu) de Hunedoara, cetatea de piatră aferentă domeniului a fost transformată într-un superb castel alcătuit dintr-o serie de construcții civile și militare realizate în stil gotic târziu.

Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România, fiind considerat unul dintre cele mai frumoase castele din lume.

Castelul a fost ridicat  în secolul al XV-lea, de către Ioan de Hunedoara, care transformă radical o cetate de piatră datată în secolul al XIV-lea. Construcția a cunoscut în ulterior numeroase transformări, servind de-a lungul timpului drept punct strategic, reședință nobiliară și centru administrativ al domeniului. Cele mai semnificative construcții ale Castelului sunt: Palatul gotic ce cuprinde Sala Cavalerilor și Sala Dietei, Turnul Buzdugan, Capela, Loggia Matia, Galeria și Turnul Nje Boisia. În curtea castelului, alături de capelă, se află  o fântână adâncă de 28 de metri. Conform legendei, aceasta ar fi fost săpată de trei prizonieri turci, cărora li s-a promis libertatea dacă vor găsi apă. La finalizarea lucrării, prizonierii au fost executați, unul dintre ei scriind pe marginea fântânii cuvintele ,, Apă ai, inimă nu ai".

În timp, după ce a fost folosit în mai multe scopuri, Castelul a fost restaurat și deschis spre vizitare.

În a doua jumătate a secolului XX și mai ales după 1989, aici s-au filmat mai multe producții cinematografice ( filme artistice, documentare, clipuri publicitare). Actori celebri, precum Nicolas Cage, Ben Kingsley, Michael Madsen, Aaron Eckhart sau Jeffrey Dean Morgan au filmat aici. 

Înainte de pandemie, Castelul Corvinilor a fost vizitat de aproximativ 500.000 de turiști pe an.

Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie din subordinea Consiliului Local Hunedoara a fost înființat în anul 2014, ca instituție de cultura cu scopul de a ilustra  evoluțiile culturale înregistrate de a lungul tuturor epocilor istorice în spațiul hunedorean fiind situat în Curtea Husarilor sau curtea exterioară a Castelului Corvinilor. Muzeul funcționează în două corpuri de clădire: Muzeul de Arheologie și Muzeul Casa Breslelor. În cadrul Muzeului de Arheologie, Pre și Proto Istoria Hunedoarei este expoziția de bază. Aceasta aduce în prim plan viața,activitățile, ocupațile dar și habitatul în care trăia omul preistoric din spațiul hunedorean din perioada paleoliticului până în cea de a doua epocă a fierului și asta datorită descoperirilor arheologice efectuate de a lungul anilor în această zonă.

Muzeul Casa Breslelor funcționează în clădirea denumită Casa Administratorului, ce face parte din construcțiile care alcătuiesc Curtea Husarilor și sunt expuse bunuri culturale mobile cu valoare istorico-documentară din colecția muzeului, respectiv 33 de obiecte aparținând breslelor și 20 din cele 61 de monede medievale și moderne, toate aceste piese fiind de la Hunedoara. La parter în cadrul atelierelor sunt etalate cele 33 de bunuri aparținând breslelor, respectiv lăzi de breaslă, table de bresle și o serie de căni de bere. La etajul clădirii este amenajată o sală în care este expusă colecția de numismatică ce cuprinde monede medievale,europene,turcești și monede austriece.

Castelul Corvinilor nu reprezintă singura atracție a orașului de pe malul Cernei. Mai vechi sau mai noi, există și alte obiective care îl invită pe călător la o incursiune în istorie sau la petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut.

Fortificația de pământ de pe Dealul Sânpetru este situată în imediata apropiere a Castelului Corvinilor. Această cetate, de formă ovală, plasată la confluența râului Cerna cu pârâul Zlaști, închide accesul către zonele bogate în fier ale Munților Poiana Ruscă, fiind probabil centrul comitatului Hunedoarei. În general, se admite că limita superioară de funcționare a cetății este contemporană cu a doua jumătate a secolului al XIII-lea.

Fortificația medievală timpurie suprapune parțial o așezare fortificată din epoca dacică, datată în perioada cuprinsă între secolele II î. H. – I î. H. Cercetări arheologice mai vechi au descoperit o necropolă în apropierea cetății, în punctul Răcăștia - Dealul Comorii (Kincses-hegy), datată în secolul al XI-lea, iar urme ale unei așezări civile au fost de curând identificate la Hunedoara – punctul Grădina Castelului.

Centrul vechi al Hunedoarei cuprinde un ansamblu arhitectonic realizat în perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX.

Primăria municipiului Hunedoara, situată în Centrul Vechi al urbei, a fost ridicată între anii 1935-1937. Cele 48 de camere ale Palatului administrativ al orașului Hunedoara au fost folosite de mai multe instituții publice. La subsolul clădirii a funcționat arestul Comisariatului de Poliție Hunedoara, iar Comisariatul, Judecătoria Hunedoara și Pretura Plășii au închiriat cele 24 de încăperi de la parter, în timp ce sediul și birourile Primăriei Hunedoara se aflau la etaj. Palatul administrativ, realizat în stil neoromânesc, are forma literei "H" și reprezintă o bijuterie arhitectonică a acelor vremuri.

Cel mai longeviv primar al Hunedoarei este George Dănilă. El a condus Hunedoara timp de patru decenii, din 1872 și până în 1912. În această perioadă, municipiul de pe Cerna a cunoscut o dezvoltare notabilă. Au fost construite Uzinele de Fier, iar Castelul Corvinilor a fost restaurat integral. După Revoluția din 1989 primul primar al Hunedoarei a fost Ioan Marcu, urmat apoi în 1990 de Viorel Doda. În urma alegerilor din 1992 a devenit primar Remus Mariș, care a fost reales până în anul 2004 după care au urmat, în 2004 Nicolae Schiau, din anul 2008 şi până în 2012 Ovidiu Hada, din anul 2012 și până în anul 2016 a fost primar Arion Viorel, iar în 2016 a fost ales ca primar al municipiului Hunedoara Dan Bobouțanu, care este și în prezent la cârma orașului. ,

Biserica cu hramul Sfântul Nicolae este una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe din ținutul Hunedoarei, fiind construită din piatră în anul 1458, cu aprobarea lui Matia Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara. Este amplasată în apropierea Castelului Corvinilor, pe locul unei biserici de lemn ce a fost distrusă din inițiativa călugărului catolic Ioan de Capistrano. Având elemente de factură bizantină și influențe gotice, biserica a fost transformată în anul 1634, când s-a adăugat pronaosul și s-a ridicat o cupolă susținută de patru stâlpi centrali. În 1827 a fost construit pe latura de vest turnul-clopotniță. Pictura este datată în anul 1654, iar deasupra ușii se găsește o inscripție care pomenește zugrăvirea bisericii.

Biserica ortodoxă din Centrul istoric al Hunedoarei impresionează prin frumusețea ei. Planul bisericii a fost întocmit de arhitectul Dumitru Ionescu - Berechet din București. Biserica cu hramul "Sfinții împărați Constantin și Elena", actuala biserică parohială a Parohiei Ortodoxe Hunedoara III, a fost ctitorită de deputatul liberal Constantin Bursan pe un teren donat de familia Chirca din Hunedoara, în centrul vechi al oraşului. Construcția a fost demarată în anul 1939 și finalizată în anul 1946. Târnosirea ei a avut loc la data de 14.10.1947, de către Mitropolitul Ardealului ÎPS Nicolae Bălan. Stilul arhitectonic este unul pur bizantin, în formă de cruce, cu patru turle și cupolă centrală. Construcția este din beton și cărămidă, exteriorul acoperit cu placaj de piatră de trahit, la soclu, iar fațada cu piatră de Banpotoc. Biserica a fost acoperită cu tablă aramată, iar crucile au fost placate cu aur de 14 carate. Pentru pardoseala bisericii s-au folosit dale de marmură din cariera satului Alun, din Ținutul Pădurenilor. Clădirea este înscrisă pe lista monumentelor de arhitectură cu numărul HD-II-m-B-03345.

Biserica ortodoxă  „Schimbarea la Față”  a fost construită între anii 1797 și 1800 din donații ale credincioșilor la inițiativa protopopului Nicolae Huțovici, ca urmare a faptului că vechea biserică a trecut în folosința credincioșilor uniți, se zice pe amplasamentul unei biserici din lemn mai vechi. Din anul 1901 parohia a fost ridicată la rang de Protopopiat, preoții fiind și protopopi ai tractului Hunedoara.Între anii 1925-1928 biserica a fost înzestrată cu tâmplărie și cu mobilier nou executat la uzinele de fier din Hunedoara, după modelul catedralei din Sibiu.

Biserica romano – catolică ,,Adormirea Maicii Domnului”  și mănăstirea au fost construite între anii 1910-1912. Cu această ocazie în jurul bisericii a fost cumpărată o suprafață importantă de teren. Biserica, construită în stil clasicizat, este prevăzută cu o navă centrală, care spre nord se închide printr-o absidă de formă semicirculară, și două aripi deasupra cărora sunt așezate balcoane.

În partea de sud, care asigură intrarea în biserică, sunt construite două turnuri. Fațada bisericii nu prezintă elemente arhitecturale de excepție, putând fi remarcate doar câteva ferestre și uși decorate cu ancadrament și timpan, însă în interior putem admira pe lângă frumoasele picturi murale ale boltei semicirculare și bolta în formă de stea a altarului, o frumoasă orgă, construită în 1911 de firma lui lui Angster József și fii săi, și altarul din marmură de Carrara. Biserica și mănăstirea formează un claustru de formă pătrată în mijlocul căreia era așezată clădirea administrativă. În partea de sud a mănăstirii erau amplasate locuințele, iar în partea de est și de nord, la parter era amenajată bucătăria, iar la etaj oratoriul și sălile de lectură.

Mănăstirea avea o grădină și o livadă care se întindea pe o suprafață care depășea 1 ha. În cadrul mănăstirii a funcționat o lungă perioadă de timp o școală elementară și un seminar teologic care, în anul 1948, au fost închise, parterul clădirii fiind naționalizat. Un an mai târziu, în baza unui ordin de evacuare, clerul și studenții au fost obligați să părăsească mănăstirea sub pretextul că ocupă o clădire care aparține unei instituții nereligioase. Biblioteca fondată în jurul anului 1500 era cea mai valoroasă posesiune a mănăstirii, având la data rechiziționării în jur de 22.000 de volume. Din nefericire caracterul religios al lucrărilor a pecetluit soarta valoroaselor cărți care, după ce au fost mutate de mai multe ori, au fost aruncate pe malul râului Mureș.

 Biserica Reformată a fost ctitorită în anul 1644 de Péter Bethlen, nepot al principelui Transilvaniei Gabriel Bethlen. Ea este amplasată în imediata vecinătate a Castelului Corvinilor. Este o biserică cu plan patrulater, o mixtură de elemente din stilul renascentist și cel baroc. Foarte valoroase sunt blazoanele pictate ale familiei Bethlen, plasate deasupra intrărilor în edificiu.

Turnul-clopotniță este amplasat deasupra intrării situate pe latura de vest și este de factură barocă. În interiorul acestui monument istoric se află amplasată o impresionantă orgă care datează din 1882, fiind achiziționată în anul 1910 de la vechea biserică romano-catolică.

Grădina zoologică este situată pe strada Pădurii, la limita ariei protejate "Pădurea Chizid", și este administrată de Primăria municipiului Hunedoara. Funcționează ca expoziție permanentă în aer liber de păsări, mamifere și reptile. Activitatea Grădinii Zoologice se desfășoară pe o suprafața de 29.000 mp din care aproximativ 600 mp sunt ocupați de cuști  și voliere care adăpostesc peste 130 de exemplare.

Bazinul de înot este un serviciu public care cuprinde două bazine moderne, unul de 25 m cu 6 culoare (cu adâncimea de 1,90 m și temperatura apei de 29°C), iar celălalt cu o lungime de 15 m (cu adâncimea de 1 m și temperatura apei de 33°C). Sauna și sala de fitness completează acest ansamblu care poate fi folosit pentru relaxare, dar și pentru desfășurarea activităților sportive.

Complexul de Agrement "Corvina" – noul amplasament din municipiul Hunedoara a fost inaugurat în 2015. Acesta are o suprafață de peste 10.000 m2 , un bazin pentru copii, tobogane, teren de volei, jacuzzi și bar.

Expoziția istorică în aer liber Drumul Corvinilor se întinde pe o lungime de aproximativ 500 de metri, pe Bulevardul Traian, de la stația de autobuz din zona Ceangăi până la intersecția din dreptul magazinului Lidl. Cele 59 de panouri înalte de 1,9metri și late de 3 metri, despărțite de panouri - stâlp înalte de 2,5 m și late de 1.4 metri, prezintă principalii membrii ai familiei nobiliare de Hunedoara, rezumă cele mai importante momente din istoria Corvinilor și expun cele mai răspândite legende ale Castelului precum și fazele de construcție ale edificiului medieval de la Hunedoara.

Principalul scop al acestui proiect este crearea unui nou punct de atracție în municipiul Hunedoara și, implicit promovarea turistică a orașului. Panourile dispun  și de o instalație de iluminat.

Construită în anul 1957 după planurile arhitectului Nicolae Porumbescu, Casa de Cultură (Centrul Cultural „Corviniana”) reprezintă o copie de dimensiuni mai mari a Cinematografului „Înfrățirea între popoare”, din capitala țării. Clădirea este realizată în stil neoclasic, având fațada decorată cu elemente corintice. Pentru mult timp, clădirea s-a înscris în tiparele socialiste, acelea de a oferi accesibilitate la valorile culturii universale populației muncitoare. Aici au funcționat, începând cu anul 1964, Universitatea populară, Teatrul de păpuși „Sfârlează”, un teatru de amatori, formația de muzică ușoară „Canon” și Ansamblul folcloric „Hațegana”.

După mai mulți ani în care a fost închisă, Consiliul Județean Hunedoara și Primăria municipiului Hunedoara au renovat complet clădirea Casei de Cultură care găzduiește, astăzi, numeroase spectacole muzicale, de teatru, de comedie etc.

 În anul 2019, cu ocazia Zilei Europei, la Hunedoara a fost inaugurată Pietonala Corvin și fântâna muzicală din fața Casei de Cultură. Proiectul este compus, de fapt, din mai multe părţi: cele trei fântâni arteziene, dintre care una muzicală, platoul din Piaţa Regele Ferdinand, iluminatul public ecologic, acces gratuit la Internet și încărcare wireless, bănci solare cu încărcare pentru dispozitive electronice, rețele de apă și canalizare, sistemul de supraveghere video, mobilier urban şi transformarea Bulevardului Corvin în alee pietonală. Transformarea unei porțiuni a Bulevardului Corvin în zonă pietonală s-a dovedit a fi o alegere potrivită, mii de localnici și turiști vizitând-o anual.

Un alt punct de atracție pentru turiști și localnici deopotrivă îl reprezintă Muzeul Trenulețelor „Valentin Banciu”, care s-a deschis în iunie 2020. O încăpere întreagă a fost transformată într-o poveste în care mii de figurine în miniatură reprezintă decorul prin care trece un trenuleț. Altă încăpere este plină cu machete de trenuri, iar cea de-a treia este rezervată pasiunii dintâi a pilotului Valentin Banciu: automobilismul. Copiii de toate vârstele sunt cei mai încântați de diorama cu trenulețe, oameni, gări, străzi, sate, piațete. Până și Castelul Corvinilor și-a găsit locul aici, în cel mai înalt punct al dioramei.

 Nostalgici și curioși deopotrivă trec pragul Expoziției Permanente „Pașii României prin Socialism și Democrație” - pe scurt, Muzeul Comunismului, deschis în Centrul Vechi al municipiului Hunedoara. Veți regăsi aici obiecte din perioada comunistă a Republicii Socialiste România, de la obiecte de mobilier la cele de uz casnic, de la echipamente ale muncitorilor din fabricile și uzinele patriei la produsele pe care le găseam (mai rar) pe rafturile magazinului Alimentara sau la Bufet. Proprietarul muzeului a amenajat și o mică sală de clasă în care cei care au studiat în România înainte de 1990 se simt de parcă s-ar fi întors în timp. Tovarășa învățătoare le predă ceva important elevilor care sunt așezați cuminți în bănci, în timp ce portretul lui Nicolae Ceaușescu de pe perete, deasupra tablei, „veghează” asupra tuturor.

Repere turistice

Hunedoara este un oraș care poate fi punctul de pornire atunci când vine vorba despre turism: istorie, munți, peisaje deosebite, vestigii istorice incluse in Patrimoniul Mondial UNESCO, stațiuni montane sau balneare, toate sunt doar "la câțiva pași" de orașul de pe Cerna.

Cetatea Devei (aflată la 19 km de Hunedoara) este un monument istoric construit in secolul al XIII-lea pe un con vulcanic. A fost una dintre cele mai importante cetăți ale Transilvaniei. Prin poziția sa strategică, cetatea a păzit secole de-a rândul ieșirea și intrarea în Transilvania, pe Valea Mureșului. Aici s-au descoperit urme de locuire din neolitic și din epoca bronzului, iar prezența unor blocuri de piatră cioplită îi face pe arheologi să intuiască aici rămășițele unei fortificații dacice.

Cetatea Devei oferă o panorama deosebita asupra reședinței de județ, fiind astfel un loc perfect pentru a face poze și a păstra amintiri frumoase.

Lacul Cinciș a fost creat la începutul anilor 1960, pe vatra a cinci cătune de pe Valea Cernei, pentru a satisface nevoia industrială de apă a combinatului siderurgic din Hunedoara. Situat la circa 15 kilometri de municipiul Hunedoara, Lacul Cincis este printre cele mai importante atracții pe timp de vară, pentru hunedoreni și nu numai. Dintre activitățile care pot fi practicate aici amintim: pescuitul, sporturile nautice, înotul.

Mănăstirea Prislop se află la 16 km de municipiul Hunedoara. Este amplasată într-o zonă pitorească, la altitudinea de 580 m, într-o poieniță străjuită de culmile domoale ale Munților Poiana Ruscă. Prin curtea mănăstirii trece pârâul Silvaș (Slivuț), care străbate și satele aflate mai jos de mănăstire. Mănăstirea este vizitată în fiecare an de zeci de mii de turiști.

Sarmizegetusa Regia - Capitala politica si religioasa a Daciei (aflată la 47 km de Hunedoara) ascunde o multime de povesti, care mai de care mai interesante. A fost nucleul unui sistem defensiv strategic format din șase fortărețe dacice din Munții Orăștiei, folosit de Decebal pentru a se apăra de romani. Orașul a fost construit în secolele III-II înainte de Hristos, însă există specialiști care consideră că este mai vechi cu cel putin 600 de ani. Este cert faptul că această veche capitala a Daciei a fost distrusă în anul 106 după Hristos de către romani. Astăzi sunt păstrate doar niște ruine, care au fost incluse pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Parcul Național Retezat (aflat la o distanță de 76 km față de Hunedoara) este unul dintre cele mai importante parcuri naționale din Romania. Are o suprafață de 38.000 de hectare, fiind situat la altitudini intre 800 și 2.509 m. Este un loc unic atât din punct de vedere fizico-geografic, cât și al florei sau faunei. Cele mai spectaculoase elemente ale parcului sunt cele aproximativ 80 de lacuri glaciare, adevărate bijuterii ale Carpaților.

Stațiunile montane din județul Hunedoara. Nu departe de Hunedoara, în Munții Retezat la Straja sau în Parâng se află pârtii de schi pentru amatorii sporturilor de iarnă. Pasionații de sporturi pot alege însă și alte variante, nu doar schiul. Sporturile extreme sunt din ce în ce mai apreciate în județ, așadar, un zbor cu parapanta, escalada pe pereții abrupți ai munților sau raftingul pe Jiu sunt activități din ce în ce mai apreciate.